neoperl - flow, stop and go
Search

Recruitment for Dobrich, Bulgaria

Since 2013 Neoperl Bulgaria EOOD belongs to the Neoperl Group – a privately-held market leader company for innovative solutions regarding drinking water for the plumbing sector. The Neoperl Group has a workforce of over 1.700 employees spread across 17 countries.

At the moment we are constructing a new and modern factory in Dobrich and we are looking for the right candidates in order to increase the expansion of our production capacity and administrative workforce.

Neoperl Bulgaria is searching for qualified personnel with academical and technical background and with adequate knowledge in English and/or German.

What we can offer you a long-term employment, an opportunity to develop your personal and professional skills and the possibility to grow together in the future.

We are a loyal employer with a long-term perspective and your well-being is ensured within the group.

jobs.bulgaria@neoperl.com  


 

NEOPERL BULGARIA EOOD | HR Department | Pop Bogomil #1 | BG-9301 Dobrich

jobs.bulgaria@neoperl.com | Phone + 359 (0)58 690 160 | www.neoperl.ch |  www.neoperl.net

 

 

Набиране на персонал - Добрич, България

"Neoperl Bulgaria EOOD" принадлежи от края на 2013 г. към групата NEOPERL.

Неоперл е частна, семейна компания, лидер на международния пазар в своята област. Ние предлагаме иновативни решения за питейната вода във водопроводния сектор. Цялата Неоперл група разполага с над  1.700 служители, разпределени в повече от 17 държави.

В момента изграждаме нова, модерна фабрика в Добрич и търсим да назначим качествени служители на отговорни позиции. Планираме да увеличим производствения си капацитет и допълнително да разширим административния си състав.

„Неоперл България“ ЕООД  набира квалифициран персонал с висше техническо образование, опит в сферата на логистиката и с адекватни познания по английски и / или немски език.

Ние Ви предлагаме - дългосрочна заетост, възможност да развиете Вашите лични и професионални умения и да градим заедно бъдещето си.

Неоперл България е  лоялен работодател с дългосрочни перспективи  и наша цел е да осигурим комфорт и благополучие  на нашите служители.

Jobs.bulgaria@neoperl.com


 

НЕОПЕРЛ България ЕООД | Отдел Човешки Ресурси | ул. Поп Богомил  #1 | BG-9301 Добрич

Jobs.bulgaria@neoperl.com | Тел. + 359 (0)58 690 160 | www.neoperl.chwww.neoperl.net