neoperl - flow, stop and go

Wastafel: Met een NEOPERL waterbespaarder daalt het waterverbruik met tot 50%

 

Water besparen met doorstroombegrenzers

Er zijn twee manieren om de doorstroming te regelen. De eenvoudige variant is de doorstroombegrenzing zodanig te begrenzen dat bij een bepaald drukbreik (bijvoorbeeld 3 bar) een vastgelegde waarde exact wordt bereikt. Deze producten worden bij NEOPERL „doorstroombegrenzer“ genoemd. Doorstroombegrenzers hebben bij lage druk een geringe doorstroming, bij hoge druk is de doorstroming daarentegen vaak hoger dan nodig.

 

Water besparen met geïntegreerde doorstroomregelaars

Normaal neemt de doorstroming van een straalregelaar toe bij stijgende druk. Als echter aan de doorstroomhoeveelheid bepaalde eisen worden gesteld, zoals bijvoorbeeld

  • Het voldoen aan normen van speciale markten
  • Waterbesparing
  • Geregelde waterverdeling,

dan is het noodzakelijk om een van de druk nagenoeg onafhankelijk constante doorstroomcapaciteit te bereiken. Hiervoor wordt de PCA-technologie gebruikt .

 

 

Functieprincipe PCA straalregelaar

Statische toestand (geen doorstroming, geen of geringe druk):
De O-ring is ontspannen (positie 1).

Dynamische toestand (doorstroming):
Zodra water door de regelaar stroomt, verandert de precisie-O-ring van vorm en wordt tussen de tanden van de regelster gedrukt. Hierdoor worden de doorstroomopeningen voor het water kleiner (positie 2). Hoe hoger de stroomdruk, hoe sterker de O-ring van vorm verandert (positie 3). Bij dalende druk neemt de precisie-O-ring geleidelijk weer zijn oorspronkelijke vorm aan waardoor de waterdoorstroomopeningen weer groter worden (terug naar positie 2 en 1).