neoperl - flow, stop and go

Opdracht van de debietregelaar

Een debietregelaar moet zoveel mogelijk onafhankelijk van de drukschommelingen een welbepaald debiet garanderen en dit zo goed als constant houden.

Een debietregelaar is onzichtbaar in de toevoerleiding gemonteerd en kan worden toegepast bij drukniveaus van 1 tot en met 8 bar. NEOPERL®-debietregelaars zijn uitsluitend bedoeld voor drinkwatertoepassingen.

Mogelijke toepassingen voor debietregelaars:

Waterdistributie
gelijkmatige waterdistributie bij een welbepaald debiet

Waterbesparing
bijvoorbeeld in het bad of de douche (zie afbeelding)

Technische toepassingen
prijsvoordelige oplossingen voor tal van technische gebruikssituaties