neoperl - flow, stop and go

Positieve ecologische balans van een NEOPERL®-debietregelaar

Een debietregelaar in de douchekop zorgt voor een water- en energiebesparing tijdens het gebruik. Maar hoeveel water en energie wordt er gebruikt tijdens de fabricage en de afvoer van het product en hoeveel CO2 wordt er tijdens het transport uitgestoten? Wat is de verhouding tussen het verbruik en de besparingen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, heeft de Technische Universiteit van Berlijn in het kader van het proefschrift van Markus Berger in opdracht van Neoperl een studie over de ecologische balans* uitgevoerd. Het resultaat was verbluffend en een echte revelatie: wie de kleine debietregelaar al tien jaar gebruikt, heeft het grondstofverbruik dat nodig is voor de productie ervan, al om zo te zeggen minstens 26.000 keer terugverdiend. Met andere woorden: al na een paar dagen zijn de productie- en installatiekosten van de debietregelaar terugverdiend, wat zowel voor de mens als voor het milieu voordelig is.

De resultaten in een oogopslag

De fabricage van een NEOPERL®-debietregelaar kost 0,12 MJ primaire energie, stoot 5,9 g CO2-equivalent GHG-emissies uit en verbruikt 30,3 ml water. Anderzijds levert het gebruik van de debietregelaar besparingen op van 19231 MJ primaire energie, 1223 kg CO2-equivalent en 790 liter in het waterverbruik (dus een watergebruik van 166200 liter).

De details van de wetenschappelijke studie

De wetenschappelijke studie werd uitgevoerd door de Technische Universiteit van Berlijn in het Duitse Instituut voor Technische Milieubescherming onder leiding van doktor-ingenieur Markus Berger. De studie hield tijdens de berekening van het water- en energieverbruik en de uitstoot van de broeikasgassen rekening met de volledige levensduur van een NEOPERL® SHL-C 2,5 gpm debietregelaar - van de grondstofwinning, de productie, het transport, de montage tot de afvoer van de debietregelaar.

Bij de berekening van het waterverbruik werd er uitgegaan van volgende situatie:

  • Een gezin met twee personen
  • Elke persoon doucht dagelijks één keer gedurende 5 minuten en dit 300 dagen per jaar voor een periode van 10 jaar
  • Een debiet van 15,0 l/min zonder debietregelaar, 9,5 l/min met debietregelaar komt neer op een waterbesparing van 166200 liter over 10 jaar
  • De waterinlaattemperatuur bedraagt 10 °C, de uitlaattemperatuur onder de douche 37 °C
  • Specifieke warmtecapaciteit van 4,19 kJ (kg K) 4.831 kWh bespaarde thermische energie.
     

Als basis voor de berekeningen werd de software GaBi6 van Thinkstep gebruikt (2014). GaBi omvat een uitgebreide, jaarlijks geactualiseerde gegevensbank waarin de milieuprofielen van talrijke materialen en energiebronnen zijn gedocumenteerd. De studie over de ecologische balans werd uitgevoerd overeenkomstig de norm ISO 14044. De studie is online consultaar (in het Engels) op de website:

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13201-015-0328-5

Het proefschrift van de heer Berger vindt u hier.

* Berger, M.; Söchtig, M.; Weis, C.; Finkbeiner, M., Amount of water needed to save 1 m3 of water: life cycle assessment of a flow regulator. Applied Water Science 2015, in press, DOI: 10.1007/s13201-015-0328-5